Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Zakládání a.s.

Pro založení a.s. na Slovensku je nutné cestovat na Slovensko z důvodu sepsání notářského zápisu.

Akciová společnost (a.s.) je nejvhodnější způsob podnikání, v případech pokud podniká společně více partnerů, nebo pokud podnikáte sami a chcete pro své obchodní partnery a zákazníky působit profesionálně. Oproti společnosti s ručením omezeným která je nejběžnějším typem obchodní společnosti, akciová společnost představuje ideální formu podnikání při realizaci podnikatelských aktivit s vysokou mírou kapitálové náročnosti (developerské, větší společnosti, a společnosti kde zvýšený kapitál představuje serióznost v očích obchodních partnerech).

Naše společnost Vám zajistí kompletní založení akciové společnosti bez výzvy k upisování akcií.

Zkonzultujeme s Vámi Vaše požadavky pro založení společnosti, vypracujeme všechny potřebné dokumenty k založení společnosti a zajistíme podání na Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Daňový úřad k placení daně z příjmu.

Zakládání a.s. podobně jako u společnosti s.r.o. od podepsání dokumentů po její založení trvá obvykle 10-14 pracovních dní.

Akciová společnost ručí za své závazky celým majetkem. Její akcionáři neručí za závazky společnosti.

Cena za kompletní založení a.s. je pouze 880€

V této ceně získáte KOMPLETNÍ SERVIS, vy jen podepíšete připraveny dokumenty a všechny ostatní potřebné úkony provedeme my.

Cena za založení společnosti zahrnuje i poplatek za zápis společnosti do Obchodního rejstříku. Pokud byste podání provedli sami klasickou formou zaplatili byste jen za tento poplatek 829,50 €!

 

Naše společnost Vám zajistí:

 1. poskytneme Vám profesionální poradenství před, během zakládání i po založení společnosti
 2. ověříme jedinečnosti Vámi vybraného obchodního jména
 3. dle Vašich požadavků a našich doporučení vypracujeme všechny dokumenty potřebné pro založení společnosti
 4. zajistíme setkání u notáře za účelem sepsání notářského zápisu, která je potřebná pro založení akciové společnosti,
 5. na základě Vámi udělené plné moci zajistíme vystavení živnostenských listů pro společnost, zajistíme zaregistrování společnosti na Obchodním rejstříku
 6. zaplatíme soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku
 7. zaregistrujeme společnost k placení dani z příjmu na Finančního úřadu, v případě zájmu ik dalším daním

 

Vaše dodatečné výdaje budou:

 • Kolky na živnostenský úřad: 0, - za každou volnou živnost; 11 za každou vázanou nebo řemeslnou živnost
 • Ověření podpisů: 1,5 za jeden podpis na matrice nebo u notáře cca. 2,5
 • Poplatky u notáře za sepsání notářského zápisu - (od 150 při základním kapitálu 25.000 )

 

Potřebujete začít podnikat okamžitě?

Využijte naši jedinečnou nabídku a už za 24hodin se stanete vlastníkem založené společnosti z naší nabídky. Bližší informace naleznete v části Ready made s.r.o.

 

Požadavky pro Zakládání a.s.

Základní kapitál a.s. je nejméně 25 000 . Naše smlouvy pro zakládání společností jsou připraveny tak, že není třeba splacení základního kapitálu.

Statutární orgán - představenstvo společnosti může být fyzická osoba s pobytem na Slovensku, občan EU nebo ze zemí OECD. Občané z jiných zemí mohou být členem představenstva pouze pokud mají na Slovensku povolení k pobytu.

Osoby se zápisem v trestním rejstříku mohou být akcionáři (vlastníky) ve společnosti avšak představenstvo společnosti musí mít čistý Výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů při Slovenský občanech není třeba dokládat, příslušný úřad si ho vyžádá ve vlastní režii.

Každá společnost musí mít vlastní Obchodní jméno na to, aby mohla vykonávat podnikatelskou činnost, které nesmí být zaměnitelné s jiným obchodním jménem jiné společnosti. To, zda existuje společnost s podobným názvem zjistíte na stránce www.orsr.sk, že obchodní jméno společnosti se zapisuje do Obchodního rejstříku. Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol. "nebo zkratku" a.s. ".

Obchodní rejstřík kromě jiných náležitostí zkoumá zda nově zakládaných společnost má sídlo společnosti, toto je třeba doložit nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou, příp. Prohlášením vlastníka k sídlu.

V případě, že společnost zakládají dva nebo více zakladatelů uzavírá se zakladatelská smlouva, v případě jediného zakladatele je to zakladatelská listina. Obě musí být vyhotoveny ve formě notářského zápisu. Jejíž součástí musí být Stanovy společnosti.

Orgány akciové společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada.

Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. Jeden z členů představenstva podle rozhodnutí příslušného orgánu je jejím předsedou.

Akciová společnost na rozdíl od společnosti s ručením omezením musí povinně mít i členy dozorčí rady. Dozorčí rada musí mít minimálně tři členy.

Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

 


Povinnost používat datové schránky od 1.7.2017


Od 1.7.2017 státní úřady komunikují s firmami pomocí elektronických datových schránek.

Pokud jednatel firmy není Slovenský občan, tak NEMÁ žádnou možnost jak přistupovat do elektronické datové schránky, nebo pokud z jiného důvodu nejste schopen zajistit si příjem datových zpráv využijte naši službu příjmu elektronických datových zpráv.

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

 • tel: +421 944 255 854
 • tel: +421 917 750 587
 • mail: info@c-c.sk
Reference     ::     Mapa stránek
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnocení 5,0 5 stars z 15 recenzí Google