Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Zakládání organizační složky na Slovensku

Pro založení organizační složky na Slovensku není nutné cestovat na Slovensko. Všechny potřebné dokumenty Vám zašleme emailem, nebo poštou a vy je ověříte u notáře v ČR. Následně my zajistíme celý proces založení za Vás.

Organizační složka (o.z.) je forma formálního zastupování zahraniční osoby na území Slovenskej republiky

Výhodou Organizační složka (o.z.) oproti založení společnosti s ručením omezením či akciové společnosti je, že při zřízení organizační složky není třeba vkládat žádný základní kapitál, který je třeba prokazovat u společností sro nebo a.s..

Organizační složka je pobočkou zahraniční společnosti na Slovensku. Nemá vlastní právní subjektivitu a všechny úkony provádí jménem mateřské zahraniční společnosti. Organizační složku řídí její vedoucí organizační složky.

Vedoucí organizační složky může být jen fyzická osoba a to osoba ze zemí EU nebo ze zemí OECD, nebo osoba s pobytem na území Slovenskej republiky.

Naše společnost Vám kompletně zajistí zřízení organizační složky.

Zkonzultujeme s Vámi Vaše požadavky pro zřízení organizační složky, vypracujeme všechny potřebné dokumenty ke zřízení společnosti a zajistíme podání na Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Daňový úřad k placení daně z příjmu.

Zakládání organizační složky podobně jako u společnosti sro, zda as od podepsání dokumentů po její založení trvá obvykle 10-14 pracovních dní.


Cena za kompletní založení organizační složky je pouze 680€


V této ceně získáte KOMPLETNÍ SERVIS, vy jen podepíšete připraveny dokumenty a všechny ostatní potřebné úkony provedeme my.

Cena za zřízení organizační složky společnosti zahrnuje i poplatek za zápis společnosti do Obchodního rejstříku. Pokud byste podání provedli sami klasickou formou zaplatili byste jen za tento poplatek 300 €!

Naše společnost Vám zajistí:

 1. poskytneme Vám profesionální poradenství před, během zřizování i po zřízení organizační složky
 2. ověříme jedinečnosti Vámi vybraného obchodního jména
 3. dle Vašich požadavků a našich doporučení vypracujeme všechny dokumenty potřebné pro založení pobočky společnosti
 4. na základě Vámi udělené plné moci zajistíme vystavení živnostenských listů, zajistíme zaregistrování na Obchodním rejstříku
 5. zaplatíme soudní poplatek za zápis organizační složky do obchodního rejstříku
 6. zaregistrujeme organizační složku k placení dani z příjmu na Finančního úřadu, v případě zájmu ik dalším daním

Vaše dodatečné výdaje budou:

 • Kolky na živnostenský úřad: 0, - € za každou volnou živnost; 11 € za každou vázanou nebo řemeslnou živnost
 • Ověření podpisů: 1,5 € za jeden podpis na matrice nebo u notáře cca. 2,5 € (spolu cca 5-10 €)
 • V případě cizojazyčných (kromě Českého jazyka) dokumentů je třeba počítat i poplatky za ověřené kopie a za úřední překlady do Slovenského jazyka (Zakladatelská listina zřizovatele, Stanovy společnosti, Výpis z obchodního rejstříku zřizovatele apod.).

Požadavky pro Zřízení organizační složky na Slovensku

Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení "organizační složka" nebo "organizační složka podniku zahraniční právnické osoby" nebo "organizační složka Bratislava, Slovensko" nebo "organizační složka zahraniční osoby" nebo "organizační složka v SK"

Osoba vedoucího organizační složky může být jen fyzická osoba s pobytem na Slovensku, občan EU nebo občan ze zemí OECD. Občané z jiných zemí mohou být vedoucí organizační složky pouze pokud mají na Slovensku povolení k pobytu.

Osoby Vedoucího organizační složky musí mít čistý rejstřík trestů, co se dokazuje výpisem z rejstříku trestů přeloženým do Slovenského jazyka, při Slovenský občanech ho není třeba dokládat, příslušný úřad si ho vyžádá ve vlastní režii.

Organizační složka se zřizuje rozhodnutím zřizovatele, vzniká ale až zápisem do obchodního rejstříku.

Organizační složky, které fungují na území SR lze podle obsahu jejich činnosti rozdělit do dvou skupin:

 1. organizační složky, které vykonávají na našem území podnikatelskou činnost v plném rozsahu a výkon své činnosti realizují i vůči třetím osobám
 2. organizační složky, které vykonávají činnosti v rámci podnikání na našem území ale nerealizují ho až do konečné fáze, tj. vůči třetím osobám. Provádějí pouze činnost sloužící na podporu podnikatelské činnosti svého zřizovatele v zahraničí. (obchodní, průzkum trhu, distribuce výrobků) Realizační aktivity vůči třetím osobám provádí následně zahraniční zřizovatel.

Povinnost používat datové schránky od 1.7.2017


Od 1.7.2017 státní úřady komunikují s firmami pomocí elektronických datových schránek.

Pokud jednatel firmy není Slovenský občan, tak NEMÁ žádnou možnost jak přistupovat do elektronické datové schránky, nebo pokud z jiného důvodu nejste schopen zajistit si příjem datových zpráv využijte naši službu příjmu elektronických datových zpráv.

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

 • tel: +421 944 255 854
 • tel: +421 917 750 587
 • mail: info@c-c.sk
Reference     ::     Mapa stránek
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnocení 5,0 5 stars z 15 recenzí Google